יום ראשון, 16 בדצמבר 2012

ביטוח בריאות פרטי מול ביטוח בריאות בקופות החולים


ביטוח בריאות מכסה את המבוטח בו כנגד הוצאות שהוא עלול לעמוד בפניהן בעתיד במקרה בו ייגרמו לו נזקים גופניים. הביטוח ניתן עבור תשלום של פרמיה חודשית ובארץ הוא מתבצע בשלוש רמות שונות. הרמה הראשונה היא הביטוח הממשלתי לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי שמבוצע על ידי קופות החולים, השנייה היא שירותי הבריאות הנוספים שמוצעים על ידי קופות החולים והשלישית היא ביטוח בריאות על ידי חברות הביטוח הפרטיות. כיום קרוב ל75% מהתושבים במדינת ישראל מכוסים על ידי קופות החולים השונות שנקראות בקיצור שב"ן. בטקסט הקצר שלפניכם נעמוד על ההבדלים שבין ביטוח בריאות פרטי לבין ביטוח בריאות בקופ"ח.


ביטוח בריאות פרטי מול קופ"ח - צורת ההתקשרותברשותכם נביא כעת ציטוט קצר מתוך סעיף מספר עשר בחוק הבריאות הממלכתי: "הקופה רשאית לשנות, מעת לעת את זכויות העמיתים בתוכנית ואת תשלומי העמיתים". אתם ודאי מבינים שלפי הסעיף הנ"ל, רשאיות קופות החולים לצמצם את סל השירותים ולהעלות את הפרמיה. ביטוח בריאות פרטי מבוצע על ידי פוליסה שהיא מעין הסכם חתום בין כל מבוטח לחברת הביטוח שלו. כך לא ניתן לצמצם או לגרוע כיסויים במפתיע וללא הודעה מוקדמת. מדובר על נקודה חשובה מאוד כאשר מדברים על תחום כל כך חשוב ורגיש כמו ביטוח בריאות.


זמן תגובה לפניית המבוטחקופות החולים צריכות לתת תשובות לפניות תוך זמן סביר ובכל מקרה לא יאוחר משישים ימים. ברור לכם שמדובר על פרק זמן ארוך מאוד עד בלתי סביר במקרים מסוימים. ביטוח בריאות פרטי לרוב מגובה בשירות טלפוני שזמין 24 שעות ביממה. ישנם כיסויים רבים בהם מתאפשר למבוטח לגשת לקבלת טיפול רפואי ללא צורך להודיע על כך מראש לחברה המבטחת. היופי בפוליסות ביטוח בריאות פרטי הוא שהתנאים נקבעים בשיתוף מלא בין החברה למבוטח. הפוליסות הפרטיות יכולות להתאים לכם באופן מושלם כיוון שאתם למעשה בונים אותן בשיתוף עם חברת הביטוח.


חופש בחירה מצומצםקופת חולים רשאית להציע לחבריה תכנית לשירותי בריאות נוספים שאינם כלולים בסל השירותים בין בעצמה ובין באמצעות חברת בת בשליטה מלאה. התוכנית תהיה למתן שירותים בפועל בלבד, בידי הקופה או באישורה, למעט שירותי סיעוד, ולא תכלול מתן פיצוי כספי לעמית כתחליף לשירות, אלא רק שיפוי בגין שירות שבוצע בפועל.  פנייה של מבוטח במקרה הצורך לנותן שירות שלא בהסכם מותנית באישור הקופה. חשוב להבין כי הקופה יכולה לא לאשר את הפנייה לנותן השירות בו בחרתם. ביטוח בריאות פרטי מבטיח לכם במקרים רבים חופש בחירה מוחלט של נותן השירות בארץ ולעתים גם בחו"ל.
אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולהתעניין בתחום. ביטוח בריאות הוא נושא מורכב ומאחר ומדובר בסופו של דבר בבריאות שלכם, אנחנו ממליצים להגיע אליו לאחר שביררתם כמה שיותר פרטים ועם הבנה כמה שיותר מעמיקה. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה